Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Τεχνολογία και Ποιότητα Ελιάς

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το μεταπτυχιακό

13/02/2020 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου «ανοίγει» είκοσι θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών φέρει την επωνυμία: "Τεχνολογία και την Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου".

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι τμημάτων:

 • Επιστήμης Τροφίμων και Τεχνολογίας Διατροφής του Ανθρώπου
 • Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων
 • Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
 • Βιοτεχνολογίας
 • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Φυτικής Παραγωγής
 • Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
 • Βιολογικής Γεωργίας
 • Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων
 • Χημείας
 • Χημικών Μηχανικών
 • Οικονομικών Επιστημών

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση: aitisi.doc
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (+ περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας).
 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 6. Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
 7. Συστατικές επιστολές
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Μία φωτογραφία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.