Εκπαίδευση

Δημοκρίτειο: 25 θέσεις στο τμήμα Ιατρικής

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

12/02/2020 | 13:10

Είκοσι πέντε θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας.

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση συμμετοχής: aitisi.pdf
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά σε:

  1. [email protected]
  2. [email protected]

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.