Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) σε Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

Δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

11/02/2020 | 06:00

Τριάντα "ανοιχτές" θέσεις διαθέτει το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Γεωτεχνολογία και το Περιβάλλον.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Σύντομη έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 16 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.