Δημόσιο

2 θέσεις στο Περιστέρι

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
30/08/2018 | 11:07

Με δύο προσλήψεις υπαλλήλων κινείται ο δήμος Περιστερίου.     

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών.   

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της υπηρεσίας.   

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.  

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.