Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (Δωρεάν)

Ποιοι συμμετέχουν, κατευθύνσεις, δικαιολογητικά

31/01/2020 | 06:00

Το Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών".

Κατευθύνσεις:

 • Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος
 • Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων - σχολών:

 1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 2. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 3. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 4. Επιστήμης Υπολογιστών
 5. Πληροφορικής
 6. Φυσικής
 7. Μαθηματικών 

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού άρτιας γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Περίληψη της πτυχιακής εργασίας
 • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων (+ λόγοι συμμετοχής)
 • Αντίγραφα πιστημονικών δημοσιευμάτων, διακρίσεων και επαγγελματικής εμπειρίας
 • Τρεις συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 7 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 28210 37358 και  [email protected]