Εκπαίδευση

«Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»

Θα ενταχθούν μέχρι 40 άτομα - Συμμετέχουν πτυχιούχοι 23 τμημάτων

29/01/2020 | 06:00

Το Τμήμα Ιατρικής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργούν διϊδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών».

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι σαράντα μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων:

 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Φαρμακευτικής
 • Βιολογίας
 • Νοσηλευτικής
 • Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Κτηνιατρικής
 • Βιοχημείας
 • Βιοτεχνολογίας
 • Μοριακής Βιολογίας
 • Γεωπονίας
 • Γεωλογίας
 • Χημείας
 • Φυσικής
 • Μαθηματικών
 • Μηχανικών
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Επιστημών Φυσικής Αγωγής
 • Διατροφολογίας
 • Αισθητικής-Κοσμητολογίας

Κριτήρια επιλογής:

 1. Γενικό βαθμό πτυχίου
 2. Αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα
 3. Επίδοση στη διπλωματική εργασία
 4. Επαρκής γνώση Αγγλικών
 5. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας
 6. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή εργοδότες κ.λπ.
 8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή
 9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 16 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας:  2551030522, 2551030544 και [email protected]