Εκπαίδευση

30 θέσεις στη Μουσική Παιδαγωγική

Κατευθύνσεις - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

29/01/2020 | 06:00

Τριάντα θέσεις διαθέτει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Μουσική Παιδαγωγική.

Κατευθύνσεις:

  1. Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα
  2. Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας 
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Τίτλος πιστοποίησης πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
  • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Συστατικές επιστολές

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό στις παρακάτω διευθύνσεις:

- Για την κατεύθυνση της «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: [email protected]

- Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: [email protected]

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.