Εκπαίδευση

20 θέσεις στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΔΩΡΕΆΝ)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 11 τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

21/01/2020 | 13:24

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει είκοσι θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων:

 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Πληροφορικής
 • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Μηχανικών Υπολογιστών
 • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στην ειδική πλατφόρμα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία
 4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 14 Φεβρουαρίου 2020

Για περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε: ΕΔΩ