Εκπαίδευση

70 θέσεις στα Πληροφοριακά Συστήματα

Δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρο το πρόγραμμα

21/01/2020 | 06:00

Εβδομήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τα Πληροφοριακά Συστήματα.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Δύο συστατικές επιστολές: systatiki.pdf
  • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.950 ευρώ

Προθεσμία: Έως Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.