Εκπαίδευση

«Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος»

Αιτήσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία

20/01/2020 | 06:00

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Διαχείρισης και Μάρκετινγκ, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, λειτουργούν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος».

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Συστατικές επιστολές
  • Μια φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.