Εκπαίδευση

40 θέσεις στην Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών

Συμμετέχουν πτυχιούχοι οκτώ τμημάτων - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

19/01/2020 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει σαράντα θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων: 

 • Επιστημών του Περιβάλλοντος
 • Γεωπονικών
 • Πολυτεχνικών
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Γεωγραφίας
 • Δασολογίας
 • Θετικών
 • Νομικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση: aitisi.docx
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 5. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 2.900 ευρώ

Προθεσμία: Έως 17 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.