Εκπαίδευση

30 θέσεις στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 21 τμημάτων - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

14/01/2020 | 14:21

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ τμημάτων: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Χημείας, Φυσικής, Γεωπονίας - Δασολογίας, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Γεωλογίας, Παιδαγωγικών, Στατιστικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νομικής, Οικονομικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Δημόσιας Υγιεινής, Φυσιοθεραπείας, Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, Επισκεπτών Υγείας.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Πρόσφατη φωτογραφία
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επιστημονική/ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα)
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 14 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.