Εκπαίδευση

Επιστήμες της Αγωγής - 35 άτομα

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

13/01/2020 | 13:21

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει τριάντα πέντε θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τις Επιστήμες της Αγωγής.

Ειδικεύσεις:

 1. Διδασκαλία και Μάθηση
 2. Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: aitisi.pdf
 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2
 • Βιογραφικό σημείωμα στο πρότυπο EUROPASS: viografiko.docx
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία (ονοματεπώνυμο)
 • Συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας
 • Ανάτυπα δημοσιευμένων εργασιών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) ή στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13α ισόγειο,, Τ.Κ. 106 80 Αθήνα.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.