Εκπαίδευση

Αιτήσεις σε δωρεάν πρόγραμμα Νανοτεχνολογίας

Φορείς, δικαιολογητικά και προθεσμία

15/01/2020 | 06:00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο δωρεάν διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές".

Φορείς:

  1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
  2. Τμήμα Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
  3. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 
  • Βιογραφικό σημείωμα (επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα)
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 31 Ιανουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2810379727 και  [email protected] (κα Αννα Ορφανουδάκη)