Εκπαίδευση

Παν. Θεσσαλίας: «Διαχείριση Θερμοκηπίων»

Συμμετέχουν πτυχιούχοι πέντε τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

13/01/2020 | 06:00

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών».

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων - επιστημών ΑΕΙ/ΤΕΙ:

 1. Γεωτεχνικών
 2. Πολυτεχνικών
 3. Περιβαλλοντικών
 4. Θετικών
 5. Οικονομικών

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 
 • Βιογραφικό σημείωμα (επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα)
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 7 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος, τηλ. 2421093006 και [email protected]