Εκπαίδευση

«Ιστορία της Τέχνης» από το Παν/μιο Κρήτης (ΔΩΡΕΆΝ)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 14 τμημάτων - Ολόκληρη η προκήρυξη

12/01/2020 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Ιστορία της Τέχνης.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων - Σχολών:

 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Φιλολογίας
 • Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 • Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Ανθρωπολογίας
 • Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Ανωτάτων Καλών Τεχνών
 • Αρχιτεκτονικής
 • Επιστημών Αγωγής
 • Προγραμμάτων Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
 • Συντήρησης Έργων Τέχνης
 • Φωτογραφίας
 • Γραφικών Τεχνών και Διακόσμησης 

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
 • Γραπτή ερευνητική πρόταση (500-1000 λέξεις) για ένα θέμα Ιστορίας της Τέχνης όπου να αναδεικνύεται η συγκρότηση του υποψήφιου σε ζητήματα ιστορίας της τέχνης
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην  "Ιστορία της Τέχνης" θα διενεργηθούν την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα 56 του Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, Ρέθυμνο.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 3 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.