Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

Δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

09/01/2020 | 06:00

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία οργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: ΕΔΩ

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
  • Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα Σύγχρονης Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 3 Φεβρουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.