Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στη Φαρμακευτική Τεχνολογία

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

16/12/2019 | 13:25

Οκτώ θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχψιακούς φοιτητές.

Το δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Φαρμακευτική Τεχνολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 31 Δεκεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.