Εκπαίδευση

Αριστοτέλειο: 14 θέσεις σε Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας

12/12/2019 | 06:00

Δεκατέσσερις θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία".

Κατευθύνσεις:

  1. Κλινική Ψυχολογία - 8 άτομα
  2. Κλινική Νευροψυχολογία - 6 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: 

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Ειδίκευση του Π.Μ.Σ.
  • Αντίγραφο τίτλων σπουδών
  • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
  • Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 
  • Φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να σταλεί στην διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας, 2ος όροφος κτίριο Διοίκησης (Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ) - Γραφείο 207, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη.

Τρόποι υποβολής αιτήσεων:

α.δια ζώσης υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (2ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης του Α.Π.Θ., γραφείο 207, τηλ. 2310 997304, 2310 995204) καθημερινά και ώρες 12.00-13.00.

β. ταχυδρομική αποστολή μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Μαρτίου 2020