Εκπαίδευση

30 θέσεις στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ειδικεύσεις - Ολόκληρο το πρόγραμμα

06/12/2019 | 06:00

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία" παρέχει τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
 2. Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: aitisi.pdf
 • Αντίγραφο πτυχίου 
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων 
 • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα)
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου
 • Δύο συστατικές επιστολές: systatiki.pdf
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (+ονοματεπώνυμο)

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 15 Δεκεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.