Εκπαίδευση

Αιτήσεις για 2.825 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Διαδικασία - Προθεσμία υποβολής

02/12/2019 | 15:31

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προσφέρει δύο προπτυχιακά και 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Προπτυχιακά Προγράμματα

 1. Δημόσια Διοίκηση – ΔΗΔ (500 θέσεις)
 2. Διοίκηση Τουρισμού – ΔΙΤ (300 θέσεις)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος ΠΕΔ (80 θέσεις)
 • Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (150 θέσεις)
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία - ΚΑΟ (200 θέσεις)
 • Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ (200 θέσεις)
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - ΔΕΑ (125 θέσεις)
 • Δημιουργική Γραφή- ΔΓΡ (250 θέσεις)
 • Language Education for Refugees and Migrants –LRM (150 θέσεις)
 • Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (150 θέσεις)
 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς - ΑΔΕ (300 θέσεις)
 • Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» - ΑΓΓ (200 θέσεις)
 • Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ (100 θέσεις)
 • Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ (60 θέσεις)
 • Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση - ΧΒΑ (60 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου: ΕΔΩ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019.

Το σύστημα υποβολής θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων.

Δικαιολογητικά: odigiesdikaiologitikon.pdf

Προθεσμία: Έως 9 Ιανουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.