Δημόσιο

Νέες ετήσιες συμβάσεις σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας

Ολόκληρη η εγκριτική απόφαση - Αφορά επτά ειδικότητες

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
28/08/2018 | 13:53

Διαδικασία πρόσληψης 12 υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, στη Κεντρική Μακεδονία.

Οι νέες προσλήψεις εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργείο Εργασίας.

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις εργασίας για υποψηφίους επτά ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα προσλαμβάνονται, ως εξής: ΠΕ Ψυχολόγοι (2 θέσεις), ΠΕ Μουσικών (1 θέση), ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής εργασίας, ΔΕ Αδελφών νοσοκόμων (2 θέσεις), ΔΕ Τεχνιτών θερμοϋδραυλικών, ΔΕ Τεχνιτών οδηγών Δ' κατηγορίας, ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Πλέον, αναμένεται η έκδοση σχετικής προκήρυξης από τον φορέα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες πατώντας στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο».