Εκπαίδευση

60 θέσεις στο Καποδιστριακό - Μεταπτυχιακό

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

30/11/2019 | 06:00

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αφορά την Κοινωνική Θεολογία και τις Επιστήμες του Ανθρώπου.

Αριθμός εισακτέων: 60 άτομα.

Ειδικεύσεις:

 1. Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική
 2. Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία
 3. Κανονικό Δίκαιο

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

 • Αίτηση 
 • Βιογραφικό σηµείωµα
 • Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 
 • ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
 • ∆ύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 1.920 ευρώ

Προθεσμία: Έως 16 Δεκεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210727 5712, 2107275715, 2107275742 και [email protected]