Εκπαίδευση

60 θέσεις στο τµήµα Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

24/11/2019 | 06:00

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Κοινωνική Θεολογία και τις Επιστήμες του Ανθρώπου.

Κατευθύνσεις:

 1. Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική
 2. Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία
 3. Κανονικό Δίκαιο

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σηµείωµα
 • Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογία
 • ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
 • ∆ύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 1.920 ευρώ

Προθεσμία: Έως 29 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107275742, 2107275712 και [email protected]