Εκπαίδευση

45 θέσεις στη Θεραπεία, Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών

Προθεσμία - Διαβάστε ολόκληρο το πρόγραμμα

18/11/2019 | 13:20

Σαράντα πέντε θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση: aitisi.docx
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Αποδεικτικά γνώσης χειρισµού και λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)
  • Κείµενο προθέσεων με λόγους παρακολούθησης ΠΜΣ
  • Δύο συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισµένου κύρους
  • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελµατικού έργου 
  • Διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 23 Δεκεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.