Εκπαίδευση

60 θέσεις στο τμήμα Οικον/κών Επιστημών

Συμμετέχουν πτυχιούχοι εννέα τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

15/11/2019 | 06:00

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Οικονοµία, Άµυνα και Ασφάλεια και τα δίδακτρα ανέρχονται στα €2.625.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων:

 1. Χρηματοοικονομικών
 2. Οικονομικών
 3. Θετικών Επιστημών
 4. Τεχνολογικών Επιστημών
 5. Μηχανικών
 6. Ενόπλων Δυνάμεων
 7. Σωμάτων Ασφαλείας
 8. Πυροσβεστικής
 9. Λιμενικού Σώματος 

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: aitisi.docx
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογία
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής), Τ.Κ. 22100, Τρίπολη.

Αιτήσεις έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2710230128 και [email protected]