Εκπαίδευση

Partner του CQI-IRCA η TÜV Austria Academy

Νέα διάκριση για τον όμιλο εκπαίδευσης και πιστοποίησης

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY αναγνωρίζεται πρώτη ως APPROVED TRAINING PARTNER του CQI-IRCA, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «EnMS – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας | ISO 50001:2018 (PR366)». 

 

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, ο εκπαιδευτικός οργανισμός της TÜV AUSTRIA HELLAS, είναι ο πρώτος πανελλαδικά που αναγνωρίζεται από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο Διασφάλισης Ποιότητας και Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών CQI-IRCA, ως Approved Training Partner (ATP) για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «EnMS – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας | ISO 50001:2018 (PR366)».

 

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό πιστοποιημένων εκπαιδευτών – εισηγητών, οι οποίοι είναι όλοι αναγνωρισμένοι και πιστοποιημένοι Επικεφαλής Επιθεωρητές (Lead Auditors) από το διεθνή φορέα CQI – IRCA (www.quality.org) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY είναι σχεδιασμένα με πολλές και διαφορετικές μεθόδους.

Το κριτήριο κάθε φορά, για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού αυτών, είναι το ίδιο το πρόγραμμα, αλλά πάνω απ’ όλα οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι απλοί αποδέκτες γνώσης, αλλά πρέπει να μπορούν να σκέφτονται, να σχεδιάζουν, να ενεργούν και να αξιολογούν τις πράξεις τους και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, λαμβάνεται υπόψη ότι οι ενήλικες διαθέτουν εμπειρίες, διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά κίνητρα, διαφορετική θεωρητική γνώση και διαφορετικές παγιωμένες αντιλήψεις.

Δείτε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο www.tuvaustria.academy