Εκπαίδευση

40 θέσεις στην Δημόσια Υγεία από το Παν/μιο Πατρών

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 13 τμημάτων - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

13/11/2019 | 18:39

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει σαράντα θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Δημόσια Υγεία.

Ειδικεύσεις:

  1. Περιβάλλον
  2. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Οικονομικών της Υγείας και Νομικής.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
  • Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους
  • Περίληψη διπλωματικής εργασίας
  • Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Προθεσμία: Έως 13 Ιανουαρίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.