Εκπαίδευση

30 θέσεις σε ιατρικό πρόγραμμα

Συμμετέχουν πτυχιούχοι επτά τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

17/11/2019 | 06:00

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Θρόμβωση, Αιμορραγία και την Ιατρική των Μεταγγίσεων.

Συμμετέχουν πτυχιούχου Τμημάτων: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Νοσηλευτικής και Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων.

Η αίτηση υποβάλλετε ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) σε pdf μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 20 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210-7462691 και [email protected]