Εκπαίδευση

Παν/μιο Μακεδονίας: Φορολογία και Λογιστική

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

16/11/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση".

Κατευθύνσεις:

  1. Λογιστική Φορολογία
  2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.doc
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
  • Δύο συστατικές επιστολές: systatiki.doc
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 4.950 ευρώ

Προθεσμία: Έως 20 Δεκεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 891 691 και [email protected].