Εκπαίδευση

Αιτήσεις για να φτιάξετε τη δική σας επιχείρηση

Χρηματοδότηση και υποστήριξη - Δύο προγράμματα για νέους ανέργους (links)

Σε ισχύ βρίσκονται δύο προγράμματα για την χρηματοδότηση και υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών.

Σημειώστε:

1) Blue Lab: Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Το υλοποιεί ο δήμος Πειραιά. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες, προκειμένου να υλοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους στους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ

2) Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων (start ups). Τίτλος έργου: Active Youth Entrepreneurship Network. Φορέας υλοποίησης: Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Απευθύνεται σε άνεργους νέους, ηλικίας 20-29 ετών, που δεν σπουδάζουν αυτή τη στιγμή ή είναι τελειόφοιτοι. Πληροφορίες και αιτήσεις ΕΔΩ