Εκπαίδευση

Πέντε μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα

Προθεσμίες - Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για πληροφορίες

14/11/2019 | 06:00

Σε ισχύ τα πέντε δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Αφορούν:

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σημειώστε ότι:

  1. Τρία σχετίζονται με τις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
  2. Ενώ δύο απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών

Το workenter δημοσιεύει τα πέντε προγράμματα.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για περαιτέρω πληροφορίες: