Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στη Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ποιοι συμμετέχουν - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

11/11/2019 | 13:46

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων".

Αφορούν:

 1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
 2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων - Σχολών:

 • Πολυτεχνικών
 • Πληροφορικής
 • Θετικών Επιστημών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Ανώτατων Στρατιωτικών
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.