Εκπαίδευση

30 θέσεις στα τμήματα Κτηνιατρικής και Γεωπόνων

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 8 τμημάτων - Ειδικεύσεις, προθεσμία

09/11/2019 | 06:00

Τριάντα θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρουν οι φορείς: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ειδικεύσεις:

Α. Υδατοκαλλιέργειες

Β. Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων:

 1. Γεωπονίας
 2. Κτηνιατρικής
 3. Βιολογίας
 4. Βιολογικών Εφαρμογών
 5. Ζωικής Παραγωγής
 6. Δασολογίας
 7. Χημείας
 8. Περιβάλλοντος

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση (αρχείο Word)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ. Ο.)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.200 ευρώ

Προθεσμία: Έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 24410 66000, 24410 66016 και [email protected] (κα Μαρίνα Μπουντόλου)