Εκπαίδευση

«Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική» από το Παν. Πατρών (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

07/11/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Πατρών οργανώνει και λειτουργεί δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με τίτλο: "Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική".

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της δικτυακής πύλης:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Τρεις συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου 
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Γραπτή έκθεση με λόγους συμμετοχής στο ΠΜΣ και γενικότερους στόχους (επιστημονικοί, επαγγελματικοί)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 20 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610969500, 2610969501 και [email protected]