Εκπαίδευση

161 θέσεις σε έξι προγράμματα μεταπτυχιακών

Προθεσμίες - Διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις

06/11/2019 | 06:00

Προσφέρονται 161 θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Αφορούν:

  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σημειώστε ότι:

(-) Τρία σχετίζονται με τις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική)

(-) Τρία απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανθρωπιστικών Επιστημών, δύο εκ των οποίων είναι δωρεάν

Το workenter δημοσιεύει -συγκεντρωτικά- τα έξι προγράμματα: