Εκπαίδευση

50 θέσεις σε Δίκαιο και Πληροφορική

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 13 τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

05/11/2019 | 13:11

Πενήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά το Δίκαιο και την Πληροφορική.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Τμημάτων:

 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Νομικής
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Κοινωνικών Επιστημών
 • Διεθνών Σπουδών
 • Διοίκησης
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομικής 
 • Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση: aitisi.docx
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Δύο συστατικές επιστολές: systatiki.docx
 6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 7. Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική 

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 16 Δεκεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 891654, e-mail: [email protected]