Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Θρησκειολογία

Δικαιολογητικά και προθεσμία

01/11/2019 | 06:00

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Θρησκειολογία".

Αφορά:

 1. Θρησκειολογία
 2. Βιοηθική των Θρησκειών
 3. Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: aitisi.pdf
 •  Βιογραφικό σηµείωµα
 • Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 
 • ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους
 • Πιστοποιητικό γνώσης µιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά)
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
 • ∆ύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 1.920 ευρώ

Προθεσμία: Έως 29 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:  2107275742, 2107275712 και [email protected]