Εκπαίδευση

Καποδιστριακό: «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 12 τμημάτων - Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα

31/10/2019 | 06:00

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής".

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων:

 • Αυτοματισμού
 • Μηχανολογίας
 • Ηλεκτρολογίας
 • Τεχνολογίας Αεροσκαφών
 • Πληροφορικής
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Χημικοί Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Η/Υ
 • Μηχανικοί Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
 • Φυσικής
 • Μαθηματικών

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 2.600 ευρώ

Προθεσμία: Έως 13 Νοεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.