Εκπαίδευση

7.453 θέσεις για κατάρτιση από τις σχολές του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ)

Περιοχές, λίστα

Απόφαση που καθορίζει το σύνολο των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο οι φορείς θα απασχολήσουν συνολικά 7.453 μαθητευόμενους.

Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) πριν την αντιστοίχιση των μαθητευόμενων σε θέσεις μαθητείας οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές δεσμεύσεις πίστωσης για τα έτη 2019-2020, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.