Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά (δωρεάν) στις Κλασικές Σπουδές

Δικαιολογητικά και προθεσμία

23/10/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά τις Κλασικές Σπουδές.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
  • Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων)
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 μήνες - 48 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 30 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077306 και [email protected] (κος Γιώργος Μοτάκης)