Εκπαίδευση

25 θέσεις στην Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδικεύσεις - Ολόκληρο το πρόγραμμα

26/10/2019 | 06:00

Είκοσι πέντε θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία και παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Βυζαντινή Φιλολογία
  2. Νεοελληνική Φιλολογία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
  • Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων)
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 - 42 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 30 Νοεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.