Εκπαίδευση

16 θέσεις στην Γλωσσολογία (ΔΩΡΕΑΝ)

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

22/10/2019 | 13:04

Το Τμήμα Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Γλωσσολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
  • Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων)
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 - 42 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 30 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077306,  [email protected] (κος Γιώργος Μοτάκης)