Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: Εξειδίκευση σε Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 13 τμημάτων - Ολόκληρο το πρόγραμμα

22/10/2019 | 06:00

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής". 

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων: 

 • Αυτοματισμού
 • Μηχανολογίας
 • Ηλεκτρολογίας
 • Τεχνολογίας Αεροσκαφών
 • Πληροφορικής
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Χημικοί Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Η/Υ
 • Μηχανικοί Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
 • Φυσικής
 • Μαθηματικών
 • Πληροφορικής

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 6. Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικών
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια
 8. Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 2.600 ευρώ

Προθεσμία: Έως 30 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.