Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Μηχατρονική

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

18/10/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει και λειτουργεί νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Μηχατρονική (Mechatronics)». 

Συμμετέχουν πτυχιούχοι Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

  • Βιογραφικό σημείωμα (+περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας)
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.