Εκπαίδευση

«Χειρουργική Ήπατος Παγκρέατος» από το Δημοκρίτειο

Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία

20/10/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιατρικής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος".

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: aitisi.pdf
  • Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής
  • Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας Χειρουργικής
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επίσημο αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.