Εκπαίδευση

40 θέσεις στην Κοινωνική Ψυχιατρική

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 9 τμημάτων - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

19/10/2019 | 06:00

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσφέρει σαράντα θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Κοινωνική Ψυχιατρική.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Τμημάτων:

 1. Ιατρικής
 2. Ψυχολογίας
 3. Νοσηλευτικής
 4. Κοινωνικής Εργασίας
 5. Λογοθεραπείας
 6. Εργοθεραπείας
 7. Ειδικής Αγωγής
 8. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία
 9. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση την Καινοτική Υγεία

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση 
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Κείμενο προθέσεων για συμμετοχή στο ΠΜΣ

 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Οκτωβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.