Εκπαίδευση

Παν/μιο Δυτ. Αττικής: Νέα μεταπτυχιακά Νοσηλευτικής

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

17/10/2019 | 06:00

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών".

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σηµείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Αποδεικτικά γνώσης χειρισµού και λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Κείµενο προθέσεων με λόγους συμμετοχής και επιστημονικά ενδιαφέροντα
 • Δύο συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισµένου κύρους
 • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελµατικού έργου
 • Διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Τρόποι υποβολής αιτήσεων:

 1. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδροµική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ 12243 Αιγάλεω Υπόψη Διευθύντριας ΠΜΣ «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών» Καθηγήτριας Μάρθας Κελέση (παράδοση στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλουτου ΠΑ.Δ.Α.)
 2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] με θέμα: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 3. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού (Τηλ. 210 5385 642 / [email protected]), στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ., στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστηµιούπολη 1 Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πρόγραµμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυµάτων και Ελκών» Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ 12243 Αιγάλεω Κτίριο Κ13 (ΠΡΟΚΑΤ), 2ος όροφος, Γραφείο Κ13.207

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 15 Νοεμβρίου 2019