Εκπαίδευση

«Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» (Διεθνές Παν/μιο της Ελλάδος)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 10 τμημάτων - Ειδικεύσεις και δικαιολογητικά

15/10/2019 | 06:00

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη".

Αφορά:

 • Κλινική Διαβητολογία
 • Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων:

 1. Νοσηλευτικής
 2. Ιατρικής
 3. Οδοντιατρικής
 4. Φαρμακευτικής
 5. ΤΕΦΑΑ
 6. Φυσικοθεραπείας
 7. Διατροφής
 8. Διαιτολογίας
 9. Ψυχολογίας
 10. Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 • Τέσσερις φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.300 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310-013100 και [email protected]