Εκπαίδευση

Παν/μιο Πειραιώς: «Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά - Προθεσμία

11/10/2019 | 06:00

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, οργανώνει νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά τον Ψηφιακό Πολιτισμό, τις Έξυπνες Πόλεις, IoT και τις Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Παρέχει τις εξής ειδικεύσεις:

 1.  Ψηφιακός Πολιτισμός
 2. Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες
 3. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένο)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου 
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως 15 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142105, 2104142263 και [email protected]